Call Center: 0 2551 6116    |    ติดต่อเรา

Thai  English 


เรามีรถให้ท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ และการใช้งานของลูกค้า


  • ระบบเกียร์
  • จำนวนประตู
  • จำนวนที่นั่ง
  • เครื่องปรับอากาศ

เหตุผลดี ๆ ที่ทำให้ท่านต้องใช้บริการเรา


ไม่จำกัดระยะทาง

รถยนต์ของเราไม่จำกัดระยะทาง ท่านสามารถขับได้ทั่วประเทศไทย

ราคายุติธรรม

รถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาเช่าที่เป็นธรรมกับทุก ๆ ท่าน

บริการอย่างมืออาชีพ

พนักงานของกานต์คาร์เร้นท์ทุกคน ได้ผ่านการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการ

รถยนต์ใหม่

รถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ที่มีการใช้งานไม่เกิน 1 ปี

ความช่วยเหลือ

ท่านที่เช่ารถกับเราหากมีปัญหาในการใช้งานรถยนต์ สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา

ความคุ้มครอง

รถยนต์ทุกคันของเรา ได้ทำประกันภัยชั้น 1 หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการเช่ารถ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์

บริการรถเช่าในทุกเส้นทางบิน ของสายการบินกานต์แอร์
ณ สนามบิน

รถเช่ากรุงเทพ ฯ: 061 649 1299
รถเช่าเชียงใหม่: 097 306 2989,095 742 0023
รถเช่าเชียงราย: 089 998 3751
รถเช่าแม่ฮ่องสอน: 086 389 4926
รถเช่าขอนแก่น: 063 890 0165
รถเช่ากระบี่: 080 216 4291
รถเช่าบุรีรัมย์: 065 098 7242
รถเช่าอุบลราชธานี: 061 649 1299